Sostenibilitat i cura del medi ambient

La sostenibilitat ha estat un valor que hem perseguit des de l’inici de la construcció de l’edifici, per aquest motiu s’han utilitzat materials i aïllaments que permeten mantenir les temperatures i no desaprofitar ni malbaratar l’energia que utilitzem.

Per la producció d’aigua calenta de l’edifici s’ha dissenyat una cadena d’equipaments prioritaris, d’aquesta manera les energies renovables són les que primer entren a l’esquema i les energies fòssils són les últimes. Entre els equipaments mencionats trobem l’escalfament d’aigua mitjançant plaques tèrmiques i acumuladors; una nova planta fotovoltaica que calenta l’aigua amb resistències elèctriques entre d’altres funcions; com també bombes de calor d’alta eficiència.

L’edifici i l’spa disposa d’un sistema de ventilació i filtració de l’aire que incorpora un recuperació de calor, per mantenir al màxim la temperatura existent de les diferents sales.

En últim lloc, cal destacar els 3 carregadors elèctrics que es troben a l’entrada de l’edifici, que junt amb els altres equipaments està connectat a la xarxa elèctrica aprofitant les plantes fotovoltaiques que disposa el càmping.