Camp de futbol

2 Camps de Futbol amb gespa Natural

Dins les mateixes instal·lacions del Complex es poden trobar un Camp de Futbol 11 amb gespa natural i un altre camp de Futbol 7 també amb gespa natural.