El temps

El temps

Quin temps fa
Mostra les dades del servei Meteorològic de Catalunya.
link serveis campingprades

 

Predicció per als pròxims 7 dies
Predicció del temps que farà a Prades els pròxims 7 dies, segons dades del Ministerio de Medio Ambiente.
link serveis campingprades
Estació Meteorològica de Prades
Mostra les dades actuals de temperatura, humitat, vent….. Actualització cada 5 minuts!
link serveis campingprades